Wsparcie
psychologiczne

Pomagamy managerom
w redukcji stresu
i wypalenia zawodowego

Zajęcia indywidualne

Radzenie sobie ze stresem i emocjami

Nabywanie kompetencji miękkich
• asertywność, świadomość emocji

supbape_wsparcie copy

Zajęcia indywidualne

Radzenie sobie ze stresem i emocjami

Nabywanie kompetencji miękkich
• asertywność, świadomość emocji

Redukcja stresu​

Szkolenia i doradztwo