Mentoring

Podnosimy kompetencje
zarządcze

Shadow mentoring – dla świadomych managerów

 • Indywidualna praca mentora 
z managerem (executive level)
 • „Alter ego” managera
 • Wsparcie w decyzjach
 • Feedback
 • Najskuteczniejsze narzędzie 
szkoleniowe
subpage_mentoring

Shadow mentoring – dla świadomych managerów

 • Indywidualna praca mentora
  z managerem (executive level)
 • „Alter ego” managera
 • Wsparcie w decyzjach
 • Feedback
 • Najskuteczniejsze narzędzie
  szkoleniowe
Szkolenia i doradztwo

Redukcja stresu