BĄDŹMY

W KONTAKCIE

Polska Firma Doradcza Sp. z o.o.

Żurawia 45
00-680 Warszawa

NIP: 5272889823 | REGON: 383065706

kontakt@pfd.com.pl
tel. +48 22 787 46 68
www.pfd.com.pl

Bank PKO BP 16 1750 0012 0000 0000 1387 3143

Polska Firma Doradcza jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781233