PFD

Dzieląc się doświadczeniem i wiedzą chcemy dostarczać sprawdzone i solidne rozwiązania poprawiające efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw w każdym z sektorów gospodarki. Tworząc nową firmę konsultingową na rynku polskim, budujemy rozpoznawalny wizerunek silnej, narodowej i konkurencyjnej marki dla znanych od lat międzynarodowych firm konsultingowych.

Nasza firma jest i pozostanie własnością aktywnych partnerów, pracujących jednocześnie z konsultantami. Partnerzy są zaangażowani w prace analityczne i nadzór nad wdrażaniem zmian u Klientów. Partnerzy są osobiście odpowiedzialni za sukces każdego projektu. Wszyscy konsultanci naszej firmy dzielą tę odpowiedzialność. Ten sposób myślenia i działania stanowi podstawę naszego wysokiego poziomu zaangażowania, gwarancji wdrożenia trwałych zmian i osiągnięcia zakładanych wyników.

Uważamy, że sukces możemy osiągnąć wyłącznie poprzez współpracę z naszymi Klientami. Współdziałamy jako partnerzy w konkretnych problemach i wyzwaniach, a nie jako konsultanci działający zewnętrznie. Dzięki temu możemy razem wypracować wspaniałe rezultaty. To partnerstwo na równych warunkach opiera się na bardzo bliskich relacjach z naszymi Klientami – za każdym razem gdy współpracujemy, uczciwość i wzajemność są naszymi priorytetami.

Nasi doświadczeni konsultanci wspólnie z Klientem opracowują strategie optymalnie dostosowane do wymagań i wspierają ich efektywne wdrażanie. Unikamy oferowania kosztownych koncepcji w modnym opakowaniu. Działamy całkowicie niezależnie od konkretnych dostawców metodologii i produktów biznesowych. To zapewnia naszym Klientom unikatowe, indywidualne podejście do rozwiązania problemów, co tworzy wartość dodaną, która przekłada się przede wszystkim na poprawę rentowności.

Adam Guzek

Członek Zarządu

Marcin Wnuk

Członek Zarządu

7 konsultantów – każdy z doświadczeniem minimum 20 lat pracy w biznesie na stanowiskach menedżerskich. Wszyscy jesteśmy specjalistami w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa.

Dobór najlepszych ludzi do wsparcia naszego zespołu ma dla nas pierwszorzędne znaczenie. Dlatego wciąż rozwijamy zespół, a każdego kolejnego konsultanta sprawdzamy bardzo wnikliwie pod kątem merytoryki, doświadczenia i gotowości brania odpowiedzialności za swoje działania i rekomendacje składane Klientom.