PFD

BĄDŹMY

W KONTAKCIE

Żurawia 45
00-680 Warszawa

NIP: 5272889823 | REGON: 383065706

kontakt@pfd.com.pl
tel. +48 22 787 46 68
www.pfd.com.pl

Bank PKO BP 57 1020 1185 0000 4602 0285 1723

Polska Firma Doradcza jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781233