PFD

Doradzamy jak pokonać biznesowe wyzwania, gdy:

pomimo rosnącego przychodu, rentowność firmy spada,

popyt i przychody maleją,

konkurencja rośnie szybciej niż my,

konieczna jest sukcesja, ale jak ją skutecznie przeprowadzić,

powtarzają się opóźnienia w realizacji zamówień,

trafność prognozowania jest niska i rosną zapasy,

kadra zarządzająca jest mało decyzyjna,

pracownikom brakuje inicjatywy do działania.

Firma doradcza, a zwiększanie rentowności

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą zarówno na początkowym etapie rozwoju, jak i w późniejszym czasie potrzebuje wsparcia, aby zwiększanie rentowności było możliwe. Niektórzy przedsiębiorcy nie wiedzą co zrobić, aby osiągnąć ustalone cele, a przede wszystkim, aby zarabiać znacznie więcej pieniędzy. PFD – Polska Firma Doradcza świadczy usługi, dzięki którym przedsiębiorca zyskuje niezawodne wsparcie w zakresie prowadzonej działalności.

Każda firma doradcza chce jak najlepiej dla swoich klientów. Zajmuje się przede wszystkim doradzaniem, co zrobić, aby optymalizacja procesów rozwojowych była przeprowadzana w skuteczny sposób i przynosiła jak najwięcej produkcji. W końcu optymalizacja produkcji musi być kontrolowana i wdrażana we właściwy sposób. Tylko wtedy poprawianie rentowności będzie jak najbardziej możliwe.

Jak działa firma doradcza?

Istotne jest, aby przedsiębiorca znał odpowiedź na pytanie, jak podnieść rentowność oraz jak poprawić rentowność. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie odpowiednich rezultatów, z których przedsiębiorca będzie zadowolony i usatysfakcjonowany.

Warto więc szukać odpowiedzi na pytania, jak zwiększyć rentowność. Dzięki temu optymalizacja firmy będzie jak najbardziej możliwa, i to pod każdym względem. Z pewnością polska firma doradcza ten cel pomoże osiągnąć. Na pewno każdy będzie dzięki temu zadowolony z efektów, jakie osiągnie. Można będzie cieszyć się z sytuacji, w której firma będzie miała szansę na pełny rozwój, i to pod wieloma względami. Przełoży się to na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów, z których każdy będzie zadowolony i usatysfakcjonowany. Nie ma takiej opcji, aby mogło być inaczej.

Zajmujemy się doradztwem zarządczym (Management Consulting).  Doradzamy zarządom we wszystkich kluczowych kwestiach i wyzwaniach. Wspólnie wdrażamy zmiany, których celem jest poprawa rentowności oraz optymalizacja działalności w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa.  Naszym nadrzędnym zobowiązaniem jest traktowanie biznesu naszego Klienta tak, jak własną firmę.

Nasze usługi skierowane są szczególnie do właścicieli firm rodzinnych będących w trakcie lub przed procesem sukcesji. Wspólnie rozwiązujemy wszystkie wyzwania związane z tym trudnym, ale koniecznym procesem zmiany w celu dalszego rozwoju firmy.

Pomagamy firmom rozwijać się i poprawić rentowność poprzez rewizję i optymalizację strategii działania, podnoszenie efektywności procesów, wzrost kompetencji i zaangażowania ludzi oraz dostępności i wydajności parku maszynowego. Rozwiązując wspólnie z pracownikami Klienta wszelkie problemy wdrażamy nowe lepsze narzędzia i metody zarządzania.

 • rewizja efektywności istniejącej strategii,
 • analizy na potrzeby opracowania strategii:
  otoczenia – zewnętrzne (PEST, mapa interesariuszy,
  5 sił Portera, benchmarking)
  organizacji – wewnętrzne (analiza wskaźnikowa, kosztowa, analiza portfelowa BCG, cykl życia produktów),
 • warsztaty strategiczne – budowanie nowej strategii dla przedsiębiorstwa lub obszarów funkcjonalnych np. strategii sprzedaży lub strategii zakupów,
 • kaskadowanie i komunikacja strategii.
  Stosujemy metodologię Osterwalder & Pigneur.
 • mapowanie procesów (notacja BPMN, VSM, Makigami),
 • ocena efektywności procesów,
 • analiza ekonomiczna,
 • analiza SWOT,
 • analiza wąskich gardeł (ToC),
 • projektowanie optymalnych procesów,
 • projektowanie i wdrażanie systemu wskaźników efektywności procesowej,
 • badanie zdolności procesowej Cp, Cpk.
 • mapowanie i projektowanie struktury organizacyjnej wspierającej procesy,
 • balansowanie pracy pracowników produkcyjnych i biurowych,
 • weryfikacja kompetencji i cech osobowości pracowników,
 • projektowanie i wdrażanie systemu wskaźników efektywności pracy,
 • rewizja i tworzenie polityki personalnej i płacowej,
 • tworzenie systemów motywacyjnych,
 • badania ankietowe,
 • programy zatrudniania,
  rozwoju i szkoleń,
 • coaching,
 • mentoring.
 • weryfikacja dostępności, wykorzystania i jakości produkcji (OEE),
 • audyt standardów
  utrzymania ruchu (SUR),
  wdrożenie autonomicznego utrzymania ruchu (TPM),
 • wdrożenie prewencji w utrzymaniu ruchu (TPM),
 • zarządzanie awariami, magazynem części zamiennych,
 • budżetowanie
  wydatków na SUR,
 • warsztaty 5S,
 • optymalizacja procesu przezbrojenia maszyn (SMED),
 • opracowanie i wdrożenie wskaźników gotowości technicznej i poziomu awaryjności dla maszyn
  i urządzeń.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych niezależnie od profilu działalności (produkcja/usługi) czy branży. Najczęściej trafiają do nas przedstawiciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw borykający się z problemami niskiej lub malejącej rentowności oraz braku znaczących przewag konkurencyjnych. Nasza oferta przyciąga również fundusze inwestycyjne zainteresowane zarówno uzyskaniem analiz współczynników biznesowych koniecznych do podejmowania decyzji inwestycyjnych, jak i szybką poprawą efektywności nabywanych przedsiębiorstw.

Różnorodność branż naszych Klientów jest tak wielka, że stosujemy indywidualne podejście do każdego wyzwania. Wdrażamy sprawdzone koncepcje najlepszych praktyk i nowoczesne narzędzia zarządcze przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnej sytuacji
i problemów, przed którymi stoi nasz Klient. Projekt dostosowujemy także do specyfiki branży oraz charakteru kultury organizacyjnej Klienta.

Nasi konsultanci doradzali i wdrażali zmiany między innymi dla:

AQUAEL STORCK GREENYARD LUBAWA SA KORONA CANDLES SA H.CEGIELSKI-POZNAŃ SA BONDUELLE | CB GROUPPZU PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ 
HOCHLAND INDYKPOL | MAGNETIX | BIURFOL CIECH TRADING KEWPIE MOSSO POLAND ADFORM PAMAPOL SA AUCHAN SESCOM MINDBOX MEDCOM BMZ